TO YOUR ETERNITY

STAFF&CAST

STAFF

Based on the manga series To Your Eternity by
Yoshitoki Oima
Director
Kiyoko Sayama
Series Composition
Shinzo Fujita
Character Design
Koji Yabuno
Music
Ryo Kawasaki
Sound Director
Takeshi Takadera
Animation Production
Drive
Production
NHK Enterprises
Produced by
NHK

CAST

Fushi
Reiji Kawashima
Hisame
Tomori Kusunoki
Kahaku
Mitsuki Saiga
Bonchien Nicoli la
Tasty Peach Uralis
Takehito Koyasu
Tonari
Eri Inagawa
Sandel
Kazuyuki Okitsu
Torta
Megumi Han
Pocoa
Aoi Koga
King of Uralis
Hidenari Ugaki
Queen of Uralis
Yoko Hikasa
Fen
Mitsuaki Kanuka
Nixon
Hiroyuki Yoshino
Todo (Iris)
Akeno Wtanabe
Cylira
Mitsuru Miyamoto
March
Rie Hikisaka
Gugu
Taku Yashiro
Lord of Uga
Haruka Jinya
Anna
Shino Shimoji
Lord of Entas
Masafumi Kobatake
Chabo
Natsu Yorita
Kai Renald Rawle
Yasuyuki Kase
Hairo Rich
Kaito Ishikawa
Messar Robin Bastar
Eiji Miyashita
Eko
Ryo Hirohashi
Alma
Noriko Shitaya
Cam
Fukushi Ochiai
Yuiss
Akira Sekine
Sera
Ayaka Fukuhara
Sebas
Chiharu Sawashiro
The Beholder
Kenjiro Tsuda

Masashi Hamauzu

The creaking sound mid-piece signals trying to turn back time, and the gradual change in tempo portrays the struggle to control time. The world is full of unrealized dreams, but we can still reflect them in our creations… I came to think that way through TO YOUR ETERNITY, so meeting it was for me the height of good luck. The original manga author Yoshitoki Oima once again kindly came up with the title, which is Roots.

goto page top